Hisse Senedi Nedir ? Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir?

Hisse Senedi Nedir? Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir?

Borsada yatırım yapmak için borsa nasıl oynanır ? borsada nasıl işlem yapılır kavramlarından önce borsa yatırımlarımıza konu olan  sermaye piyasalarının en önemli enstrümanı hisse senedi ve hisse senedi çeşitleri konusundan bahsedelim. Borsa yatırımlarımız için en temelden başlamak sonraki adımlarımızın sağlıklı olması açısından yararlı olacaktır.

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senedi; anonim ortaklıkları tarafından çıkarılan, ortaklığa yatırılan para kadar sermaye payı alınmasını ifade eden, belirli yasal şartlarla düzenlenmiş kıymetli evraktır.

Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir?

Hisse senedi çeşitleri; Hamiline ve Nama yazılı hisse senetleri, Adi ve İmtiyazlı hisse senetleri, Bedelli ve Bedelsiz hisse senetleri, Primli ve Primsiz hisse senetleri, Kurucu ve İntifa hisse senetleri şeklinde gruplandırılabilir. Hisse senedi çeşitleri hakkında bilgi edinelim.

Hamiline ve Nama yazılı hisse senetleri :

Hisse senedi belirli bir kişi adına düzenlenmişse ve pay defterine bu kişi adıyla kaydedilmişse nama yazılı hisse senedi, hisse senedi kimin elinde ise o kişiye ait olan hisse senedine ise hamiline yazılı hisse senedi denir.  İMKB ‘de hamiline yazılı hisse senetleri işlem görürken, nama yazılı hisse senetleri şirket yönetim kurulunun beyaz ciroyla devrine ilişkin karar almış olma şartıyla borsada işlem görürler.

Adi ve İmtiyazlı hisse senetleri :

Adi hisse senetleri, sahiplerine eşit haklar tanır. Borsada hisse senetleri, şirket sözleşmesinde aksi bir hüküm yoksa adi hisse senedi hükmündedir. İmtiyazlı hisse senedi ise pay sahibine şirket yönetimine katılma, oy hakkı ve kâra iştirak hakkı tanır.

Bedelsiz ve Bedelli hisse senetleri :

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklardan sermayeye aktardıkları tutar karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklara ellerindeki paylar oranında dağıtılmasıdır. Bu tür hisse senetlerine bedelsiz hisse senetleri adı verilir. Bedelli sermaye artırımı ise şirketlerin yeni fon ve kaynak elde edebilmek için bedelli olarak nominal değerinden yada daha yüksek fiyattan satmalarıdır. Bedelli hisse senetleri mevcut ortaklara satılabileceği gibi şirket sermayesinin bedelli artırılması yoluyla ortaya çıkan rüçhan hakkı diğer yatırımcılara da satılabilmektedir.

Primli ve primsiz hisse senetleri :

Üzerinde yazılı olan değerle (nominal değer) ihraç edilen hisse senetlerine primsiz hisse senetleri, nominal değerinin üzerinde bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ise primli hisse senetleri adı verilir.

Kurucu ve İntifa hisse senetleri :

Sermaye payını temsil etmeyen, yönetime katılma hakkı vermeyen fakat şirket kârına iştirak hakkı veren hisse senetlerine kurucu hisse senetleri, kişilerin alacakları veya hizmetleri karşılığı çıkarılan ve ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetlerine ise intifa hisse senetleri denir.

Hisse senedi nedir ve hisse senedi çeşitleri hakkında edindiğimiz bilgilerle borsada yatrımlarımıza en temelden başlamış oluyoruz. Bir önceki yazımda Borsa Nedir ? Borsaya Nasıl Girilir ? konusuyla borsaya giriş yapmıştık.

Add Comment